Västkusten i mitt hjärta nr 7

Västkusten i mitt hjärta nr 7

Olja
50 x 35 cm

Med ram
Finns ett original