Hjälp & guider / Integritetspolicy


Personuppgifter

När du anförtror Konst.se dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med försiktighet, respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Impressive Art Sweden AB, organisationsnummer 559321-9768.

I samband med att du registrerar dig hos oss, lägger en beställning, eller kontaktar oss godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Dina uppgifter sparas så länge du är kund till oss och raderas i samband med att ditt konto avslutas. Vi överlåter inte dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringssyften.

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Impressive Art Sweden AB samt begära att få dessa raderade genom att kontakta oss.


Cookies

Cookies är små textfiler som innehåller inställningar eller annan information.

Konst.se använder cookies för att kunna tillhandahålla en funktionell och härlig upplevelse på plattformen. Dessa cookies är nödvändiga för plattformens funktionalitet.

Om du väljer att godkänna alla cookies, så använder vi även cookies från dessa externa leverantörer:


Det är viktigt för oss att du känner dig trygg hos oss. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med försiktighet och respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. För ytterligare information hänvisar vi till info@konst.se

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Välj vilka cookies du tillåter.
Läs mer i vår integritetspolicy