Västkusten i mitt hjärta nr. 6

Västkusten i mitt hjärta nr. 6, 2019

Olja
50 x 35 cm

Inramat
Finns ett original