Västkusten i mitt hjärta nr 10

Västkusten i mitt hjärta nr 10, 2018

Olja
50 x 35 cm

Inramat

Finns ett original