Blad eller gädda/ leaf or pike

Blad eller gädda/ leaf or pike, 2019

Olja
81 x 100 cm

Vattenbaserad olja. Omarbetad många gånger. En reva på 3-4 cm nedtill på duken. Därav det låga priset./ Water based oil painting. Reworked several times. A rip of 3 to 4 cm width at the bottom part of the canvas. Hence the low price.