Jens Flemister-Åkesson

Jens Flemister-Åkesson

Hej!

Jag målar som hobby, är självlärd och har ännu aldrig haft en offentlig utställning frånsett en gång i min lägenhet vilket jag aldrig gör om eftersom jag då visade upp allt och blev helt tom inombords efteråt och inte kunde ta i en pensel på ett halvår.

Älskar måla;när jag väl håller på försvinner tiden. Sällan känner jag mig mer levande och stark än under dessa stunder av skapande. Troligtvis härrör denna känsla av välbefinnande från det faktum att vi alla i grunden är skapare av något slag och att vi genom en skapande akt omedvetet knyter an till en större del av vårt väsen än vad vi vanligtvis i vardagen behöver göra.

I mitt målande ger jag mig möjlighet att fritt uttrycka mitt register av intryck, insikter, kraft, känslighet och lust, ja kort sagt hela min livskänsla genom mediet. Jag föredrar vattenbaserad olja, men ibland blandar jag många olika medier. Motivkretsen är obegränsad men håller sig oftast inom det abstrakt figurativa och till det som har anknytning till natur och människa i närbild.

Stilen är expressionistisk, naivistisk och rustik. Färgerna är brokiga och starka och går från det mystiskt dova och djupt röda till det uppfriskande ljusa med centrum i de gula och brandgula tonerna.
På sistone tar jag de färger jag har kvar och ibland låter jag andligare (högre) energier inom mig välja de färger de så önskar.

Konsten ska tala! Den ska väcka något essentiellt inom mig. När bilden talar med och till mig på detta sätt är jag färdig med den. Ofta omarbetar jag en bild gång på gång- ibland under många år- allteftersom jag utvecklas, ibland är den färdig mer eller mindre direkt, särskilt då jag burit den inom mig under en längre tid.
Jag sparar foton av gamla redan omarbetade tavlor/teckningar och lägger upp dem på sidan efter de senare versionerna av samma duk/pannå/osv. Därmed kan man följa förändringsarbetet och kanske föredra någon tidigare version av ett verk, som alltså inte kan köpas eftersom den är övermålad men väl betraktas och kanske beröra ändå i efterhand.

De flesta bilder är målade på bomullsduk. I annat fall finns underlaget omnämnt under beskrivning vid presentationen av verket.

Målningarna/teckningarna är mina barn kan man säga vilka dock ska släppas fria i världen och sprida sin energi- det är tanken.

Till sist:
att måla blir man aldrig för gammal för. Ett utmärkt sätt att hålla sig ung och vital i sinnet.

Allt gott
Jens

Med i konstrunda
Skånes Fria Konstrunda 2017

Kontakta Jens Flemister-Åkesson

Lund Skåne län
0733578665