Blomsterfång i krus

Blomsterfång i krus, 2018

Akryl
30 x 30 cm

Pastöst målad för reliefeffekt. 4cm djup dukkant.