Renovation kyrkofönster

Renovation kyrkofönster, 2012

Glas

Kyrkan ligger i Jönköping-Torpa. Fönstret har en diameter på 3 meter. Fönstret plockade vi ut och det togs med till verkstaden. Där renoverade jag fönstret. Några glasbitar har ersatts av nya och målats på nytt. Hela fönstret har fått nytt blyspross.