Jürg Wasser / Renoverade kyrkofönster

Växjö domkyrka

Växjö domkyrka

Glas

Glasmåleri och blyinfattning renoveras nu