Landskap o dalar

Landskap o dalar, 2018

Akryl
22 x 16 cm
Såld