Poppy capsules

Poppy capsules, 2015

Akryl
100 x 100 cm

Akrylmålning på syntetduk (privat ägo)