Trädet Svea ger en vink åt Gustav Vasa med barn

Trädet Svea ger en vink åt Gustav Vasa med barn, 2015

Olja
59 x 42 cm

På pappersark. Blandteknik: olja/krita