Omid Ghorab Art

Oljemålning Samudra 80x100 av Omid Ghorab Art

Omid Ghorab Art

Samudra 80x100, 2023

Olja
80 x 100 cm

12 000 kr

Samudra 80x100
Artist: OMID GHORAB #streetartistomidghorab

Samudra is a Sanskrit term that literally means "the gathering of waters". It refers to an ocean, sea or confluence. It also forms the name of Samudradeva, the Hindu god of the sea.

12 000 kr

Om konstnären

Abstract Expressionism

Att måla är min stora passion. Under hela min uppväxt har familjen kallat mig för lilla Picasso. Med min konst vill jag förmedla en känsla och att betraktaren ska tolka in olika saker i bilderna beroende vad betraktaren bär med sig. Min drivkraft är att fortsätta utvecklas och göra konsten meningsfull. Mina tavlor är målade med akryl och rymmer i kategorin "Abstrakt/Modern Konst". De inger en känsla av värme, lekfullhet samt rustikt känsla. Med min konst vill jag förmedla mänskliga känslor genom ett universellt visuellt språk av abstrakta former och färger som överskrider kulturella och fysiska gränser. För mig är abstrakt konst den idealiska visuellt läge för att uttrycka " inre nödvändighet " av mig som konstnär och att förmedla universella mänskliga känslor och idéer. Största inspirationskällan är naturen och olika materiella objekt som har åldrats och som har något att berätta på ett naturligt abstrakt sätt och som inger en känsla som ej går och beskriva med ord. Struktur genomsyrar alla mina verk. Tavlan kan hängas på väggen på fyra olika sätt beroende på hur du betraktar tavlan. Tavlan kan ses utifrån olika dimensioner och vinklar och på så sätt få olika och utseende beroende på dina känslor och erfarenhet. Jag är inspirerad av stora artister som Jackson Pollock, som för mig är den största artisten bakom den abstrakta expressionisten och Mark Rothko på grund av de känslor han kommunicerar genom sitt mästerverk och Bengt Lindström som inspirerar mig med sina starka färgkombinationer
Tavlorna finns i Göteborg och alternativt kan de skickas mot porto.
OBS! Tavlorna är signerad med mitt namn och stämpel.
Följ mig på instagram: streetartistomid

Abstract Expressionism

Painting is my passion. Throughout my childhood, the family called me little Picasso. With my art I want to convey the feeling and the viewer to interpret different things in the images depending what the viewer wears. My motivation is to continue to develop and make art meaningful. My paintings are painted with acrylic and sleep in category "Abstract / Modern Art". They inspire a sense of warmth, playfulness and rustic feel. With my art I want to convey human emotion through a universal visual language of abstract forms and colors that transcends cultural and physical boundaries. For me, abstract art, the ideal visual mode to express "inner necessity" of me as an artist and to convey universal human emotions and ideas. Greatest inspiration is nature and various essential items that have aged and have something to tell in a natural abstract and inspires a feeling that can not describe in words. Structure permeates all my works. The painting can be hung on the wall in four different ways depending on how you look on the board. The board can be seen from different angles and dimensions and thus obtain different and appearance depending on your feelings and experiences.I'm inspired by great artists like Jackson Pollock, who for me is the greatest artist behind the abstract expressionist and Mark Rothko because of the emotions he communicates through his masterpiece and Bengt Lindström, inspiring me with his strong color combinations.

Utställningar
Exhibition 2020
Collecto Exhibition 11 jan- 29 jan 2020
Collecto Exhibition 12 august - 29 sep 2020

Past Exhibition
Exhibition 2019
Solo Exhibition Gallery Lohme Malmö 15 March - 13 April
Collection Exhibition Gallery Scandinavia Göteborg March 21 - 19 April, 2019
Collection exhibition Gallery Scandinavia Stockholm 10 Januari- 17 februari 2019
Exhibition 2018
Solo Exhibition Gallery Scandinavia 25 October - 3 November
Collection Exhibition Gallery Scandinavia March 21 - June 30, 2018
Collection exhibition Gallery Scandinavia Gothenburg February 19 - March 21, 2018
Antique Fair Stockholm Gallery Scandinavia 15 - February 18th
Collection Exhibition Gallery Scndinavia February 2 - February 9th
2017 Past Exhibition
Solo Exhibition Galleri Eklund 26 Oktober - 18 November
Exhibiotion Gallery Lohme Malmö 20 Maj - 10 Juni
Clarion Hotel Live Malmö 29 April - 15 Maj
Solo Exhibition Galleri Hägernäs Strand Galleri Omid Ghorab, 21 januari - 11 februari
​2016 Past Exhibition
Exhibition Christmas Collection Galleri Eklund Stockholm 26/11-17/12 Presented By Galleri Eklund Stockholm
Exhibition Affordable Art Fair Stockholm 13/10-16/10 Presented By Galleri Eklund Stockholm
Summer Exhibition (18 Maj - 27 Augusti) Galleri Kim Anstensen Göteborg
Galleri Gka Kim Anstensen Göteborg "Spring Exhibition" (28 April -19 Maj)
Galleri Lohme Exhibition Malmö "Heart Meet Senses" (27 februari - 19 mars)
Galleri Kim Anstensen­ Göteborg "Exhibition January Collection" (16 jan - 4 feb)
​2015 Past Exhibition
Elite Park Avenue Göteborg (19 September - 1 Januari)
SAND&VALL Österlen (Juli-Augusti)
Secondhand store Göteborg (April)
Lilla galleriet Göteborg (Mars)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Välj vilka cookies du tillåter.
Läs mer i vår integritetspolicy

Rikta kameran och skanna väggarna/golvet med cirkelformade rörelser. Klicka när du ser en markör.

Detta är en Beta-version tillgänglig på vissa enheter. Skicka gärna feedback till info@konst.se