Omid Ghorab

Omid Ghorab

Om mig

Abstract Expressionism

Att måla är min stora passion. Under hela min uppväxt har familjen kallat mig för lilla Picasso. Med min konst vill jag förmedla en känsla och att betraktaren ska tolka in olika saker i bilderna beroende vad betraktaren bär med sig. Min drivkraft är att fortsätta utvecklas och göra konsten meningsfull. Mina tavlor är målade med akryl och rymmer i kategorin "Abstrakt/Modern Konst". De inger en känsla av värme, lekfullhet samt rustikt känsla. Med min konst vill jag förmedla mänskliga känslor genom ett universellt visuellt språk av abstrakta former och färger som överskrider kulturella och fysiska gränser. För mig är abstrakt konst den idealiska visuellt läge för att uttrycka " inre nödvändighet " av mig som konstnär och att förmedla universella mänskliga känslor och idéer. Största inspirationskällan är naturen och olika materiella objekt som har åldrats och som har något att berätta på ett naturligt abstrakt sätt och som inger en känsla som ej går och beskriva med ord. Struktur genomsyrar alla mina verk. Tavlan kan hängas på väggen på fyra olika sätt beroende på hur du betraktar tavlan. Tavlan kan ses utifrån olika dimensioner och vinklar och på så sätt få olika och utseende beroende på dina känslor och erfarenhet. Jag är inspirerad av stora artister som Jackson Pollock, som för mig är den största artisten bakom den abstrakta expressionisten och Mark Rothko på grund av de känslor han kommunicerar genom sitt mästerverk och Bengt Lindström som inspirerar mig med sina starka färgkombinationer
Tavlorna finns i Göteborg och alternativt kan de skickas mot porto.
OBS! Tavlorna är signerad med mitt namn och stämpel.
Följ mig på instagram: streetartistomid

Abstract Expressionism

Painting is my passion. Throughout my childhood, the family called me little Picasso. With my art I want to convey the feeling and the viewer to interpret different things in the images depending what the viewer wears. My motivation is to continue to develop and make art meaningful. My paintings are painted with acrylic and sleep in category "Abstract / Modern Art". They inspire a sense of warmth, playfulness and rustic feel. With my art I want to convey human emotion through a universal visual language of abstract forms and colors that transcends cultural and physical boundaries. For me, abstract art, the ideal visual mode to express "inner necessity" of me as an artist and to convey universal human emotions and ideas. Greatest inspiration is nature and various essential items that have aged and have something to tell in a natural abstract and inspires a feeling that can not describe in words. Structure permeates all my works. The painting can be hung on the wall in four different ways depending on how you look on the board. The board can be seen from different angles and dimensions and thus obtain different and appearance depending on your feelings and experiences.I'm inspired by great artists like Jackson Pollock, who for me is the greatest artist behind the abstract expressionist and Mark Rothko because of the emotions he communicates through his masterpiece and Bengt Lindström, inspiring me with his strong color combinations.

Utställningar
Past Exhibition
Exhibition 2019
Solo Exhibition Gallery Lohme Malmö 15 March - 13 April
Collection Exhibition Gallery Scandinavia Göteborg March 21 - 19 April, 2019
Collection exhibition Gallery Scandinavia Stockholm 10 Januari- 17 februari 2019
Exhibition 2018
Solo Exhibition Gallery Scandinavia 25 October - 3 November
Collection Exhibition Gallery Scandinavia March 21 - June 30, 2018
Collection exhibition Gallery Scandinavia Gothenburg February 19 - March 21, 2018
Antique Fair Stockholm Gallery Scandinavia 15 - February 18th
Collection Exhibition Gallery Scndinavia February 2 - February 9th
2017 Past Exhibition
Solo Exhibition Galleri Eklund 26 Oktober - 18 November
Exhibiotion Gallery Lohme Malmö 20 Maj - 10 Juni
Clarion Hotel Live Malmö 29 April - 15 Maj
Solo Exhibition Galleri Hägernäs Strand Galleri Omid Ghorab, 21 januari - 11 februari
​2016 Past Exhibition
Exhibition Christmas Collection Galleri Eklund Stockholm 26/11-17/12 Presented By Galleri Eklund Stockholm
Exhibition Affordable Art Fair Stockholm 13/10-16/10 Presented By Galleri Eklund Stockholm
Summer Exhibition (18 Maj - 27 Augusti) Galleri Kim Anstensen Göteborg
Galleri Gka Kim Anstensen Göteborg "Spring Exhibition" (28 April -19 Maj)
Galleri Lohme Exhibition Malmö "Heart Meet Senses" (27 februari - 19 mars)
Galleri Kim Anstensen­ Göteborg "Exhibition January Collection" (16 jan - 4 feb)
​2015 Past Exhibition
Elite Park Avenue Göteborg (19 September - 1 Januari)
SAND&VALL Österlen (Juli-Augusti)
Secondhand store Göteborg (April)
Lilla galleriet Göteborg (Mars)

Aktuellt

Sommarutställning 2016 Galleri GKA Kim Anstensen 50 konstnärer visas hela sommaren @gka.nu målningar, skulpturer och grafik

Vi börjar med visning och afterwork
på fredag, 20 maj mellan kl.12-18
Kom in och ta en drink och prata om!
Välkommen alla kunder, vänner och konstföreningar!
Exhibition Date 20/5-20/8 2016

Omid Ghorab, Lars Rylander,
Danka Jaworska och Magnus Dahlbäck
Vi visar också målningar av Anders Palmer, Emanuel Bern Stone, Peter Frie, Mats Rydstern, Ardy Strüwer, Lars Rylander, Magnus Dahlbäck, Danka Jaworska, Robert Hilmersson, Camilla West, Omid Ghorab, Maria aktie Övriga

Skulpturer av Thina Segerström, Micke Johansson, Flemming Holm, Hanna Hagström Ohlén, Martin Nybo Övriga

Grafik med Robert Hilmersson, Martin Wickström, Rolf Hansson, Lisa Rinnevuo, Kimmo Hakonen etc. ------------------------------------------- Summer Exhibition 2016 Galleri GKA Kim Anstensen @gka.nu 50 artists are displayed throughout the summer
paintings, sculptures and graphics

We begin with viewing and afterwork
on Friday, May 20 between kl.12-18
Come in and have a drink and enjoy the arts!
Exhibition Date 20/5-20/8 2016

Welcome all customers, friends and art associations!
Omid Ghorab, Lars Rylander,
Danka Jaworska and Magnus Dahlbäck
We also show paintings by Anders Palmer, Emanuel Bern Stone, Peter Frie, Mats Rydstern, Ardy Strüwer, Lars Rylander, Magnus Dahlbäck, Danka Jaworska, Robert Hilmersson, Camilla West, Omid Ghorab, Maria stock Others

Sculptures by Thina Segerstrom, Micke Johansson, Flemming Holm, Hanna Hagström Ohlén, Martin Nybo Others

Graphics with Robert Hilmersson, Martin Wickström, Rolf Hansson, Lisa Rinnevuo, Kimmo Hakonen etc.

18 maj 2016
http://www.gallerilohme.se

Kommande utställning Streetartistomid
Galleri Lohme Malmö 27e februari - 19e mars 2016
kl 12.00-16.00

För mer info kontakta
Galleri Lohme

Erik Dahlbergsgatan 24b
211 48 Malmö

www.gallerilohme.se
lohme@gallerilohme.se
+46 (0) 739 774128

Upcoming exhibition Streetartistomid
Gallery Lohme Malmö 27th February - 19th March 2016
12:00 to 16:00 pm

For more info contact
Gallery Lohme

29 januari 2016
GKA Galleri Kim Anstensen
Götabergsgatan 18 ,Göteborg
Sweden
www.gka.nu
031-18 01 11
0707-55 05 05
Välkommen till Vernissage

Lördag 16 januari kl. 12-16

Januarisamling måleri 2016
16 jan - 4 feb
Vi visar några nya konstnärer på Galleriet som
Tone Behnke från Oslo,
Omid Ghorab från Göteborg,
Luis Hinojosa-Montellano som bor i Göteborgs sedan en tid.
Dessutom visar vi fina målningar från
Tord Lager
Lars Millhed
Emanuel Bernstone
Bertil Fredholm
Marina Pagh
Ingegerd K Westin
Kent Larsson m.fl
Välkomna till galleriet för vårens alla utställningar och konstaktiviteter som vi erbjuder!

Er gallerist, Kim Anstensen

GKA Galleri Kim Anstensen
Götabergsgatan 18 ,Göteborg
Sweden
www.gka.nu
031-18 01 11
0707-55 05 05
Welcome To Exhibition

Saturday, January 16 pm. 12-16

January 2016 Collection Paintings
January 16 to February 4

We show some new artists on the gallery as
Tone Behnke from Oslo,
Omid Ghorab from Gothenburg,
Luis Hinojosa-Montellano living in Gothenburg for some time.
Furthermore, we show fine paintings
Tord stock
Lars Millhed
Emanuel Bern Stone
Bertil Fredholm
Marine Pagh
Ingegerd K Westin
Kent Larsson et
Welcome to the gallery all the spring exhibitions and art activities that we offer!

You gallerist, Kim Anstensen
www.gka.nu

29 januari 2016
Att måla är min stora passion! Jag vill förmedla en känsla och att betraktaren ska tolka in olika saker i bilderna beroende vad du bär med dig. Min drivkraft är att fortsätta utvecklas och göra konsten meningsfull. Mina tavlor är målade med akryl och rymmer i kategorin "Modern Konst". För er som uppskattar min konst och skulle vilja se mina tavlor på nära håll!
Utställning På Elite Park Avenue 23/9 2015 1/1 2016

11 december 2015
Mitt namn är Omid @streetartistomid och jag är en konstnärssjäl. Att måla är min stora passion! Jag vill förmedla en känsla och att betraktaren ska tolka in olika saker i bilderna beroende vad du bär med dig. Min drivkraft är att fortsätta utvecklas och göra konsten meningsfull. Mina tavlor är målade med akryl och rymmer i kategorin "Modern Konst". För er som uppskattar min konst och skulle vilja se mina tavlor på nära håll! VÄLKOMMEN PÅ VERNNISAGE OCH INVIGNING AV SAND&VALL LÖRDAGEN 11 Juli kl 13.00-17.00 mitt i Kulturbyn Gislöv på Österlen för info kontakta Jenny på 0731-414 757
Adress: Gislöv 210,272 92 Simrishamn
Vernnisagen är från 11 juli tom slutet av augusti

11 juli 2015

Kontakta Omid Ghorab

Göteborg Västra Götalands län