Dessert

Dessert, 2016

Olja
30 x 30 cm

Ordet dessert kan få tankarna att vandra iväg, fly. Den ursprungliga betydelsen kommer av latinets servus (slav, tjänare) med verbet servire (vara slav åt någon, tjäna någon), vilket i franskan blev servir (betjäna, även duka fram, servera). Till det finns franskans desservir, belagt redan 1393, en sammansättning med den latinska förleden dis- (itu, åtskils) och betydelsen duka av.
Motivet är aningen skevt, gränspunkterna ostadiga. Som det kann kännas om en fått en sked av en besk medicin.
Stilleben med medicin, olja på linneduk uppspänd på kilram.