Hjälp och guider / Fotografera din konst


Att ta bra bilder

Det är viktigt att bilder på dina konstverk är tydliga och skarpa, så att besökarna får en bra upplevelse av din konst. Nedan kommer några tips på hur du tar bra bilder.

  • Använd en bra digitalkamera och ställ in den på att fotografera i hög upplösning.
  • Välj lämplig tid och plats - försök att ta bilder på dina konstverk i dagsljus och utan ram med glas, då stämmer färgerna bäst överens med verkligheten.
  • Fotografera rakt framifrån, helst med stativ, för att inte riskera att bilden blir suddig.
  • Om möjligt, använd zoom en aning, då kommer inte bildens hörn att vara deformerade p.g.a. linsen.
  • Stäng av funktionen för datumstämpling på bilden, det kommer bara förstöra upplevelsen för besökarna.

När du har tagit din bild kan den behöva redigeras, följ vår guide om Bildbehandling av konstfoton.