Per-Olof Swedmark

Per-Olof Swedmark

English in the end.
_____________________________________

Med mina kollage vill jag skapa en urban känsla i hemmet. Det är motsägelsefullt, men det är så jag älskar att jobba. Mitt motto är: I en någorlunda strukturerad rörighet ska det finnas något vackert tilltufsat. Allt som allt blir det smyckat smuts.

Temat på kollagen är en blandning av pop- och gatukonst och gestaltas i följande fyra olika stilar.

x Kollage på canvas: Här används bl.a. foton jag tagit på klotter som sedan skrivs ut och färgläggs. Många bakgrunder består av uppsatta affischer som jag plockat ner och bearbetat.

x Digitala kollage: Även här används foton jag själv tagit och ibland fotograferar jag handgjort förarbete för att bearbeta digitalt. Dessa konstverk säljs som Fine Art Prints i begränsad upplaga.

x StreetRays: Ett digitalt kollage och även här används foton jag själv tagit. StreetRays är mina urbana röntgenplåtar. Dessa konstverk säljs som Fine Art Prints i begränsad upplaga.

x Fläckade tavlor: Gamla tavlor smyckas med smuts.


Möjliga printformat med numrering och signering är följande:

50x70
70x100
100x150

Giclée / Fine Art Print
Printen tillverkas hos Martins inramningar och prints. Skrivaren som används är Epson Sure Color P20000 med original UltraChrome Pro pigment inks. Pappret som används är Canson® Infinity PrintMaKing Rag 310 g vilket är ett konstnärs- och fotopapper samt möter de krav på livslängd som ställs av museer och gallerier.

Följ mig gärna på Instagram: streetpopartist

Hör gärna av er för frågor

Hälsningar

Per-Olof
swedmark.po@gmail.com


Utställningar
2019 - Gallerinatten Malmö
2020 - Scandic Malmen Stockholm Okt- Jan 2021 - Inställt pga Covid 19.
2021 - Qoffee - April/Maj/Juni (Kafé/Kontorshotell i Malmö på Södergatan 22)


_______________________________________________________________________________________


I want to create an urban feeling in the home. It's contradictory, but that's how I love working. My motto is: In a moderately structured mess, there should be something beautifully scruffy. All in all, it's all adorned dirt.

The theme is a mixture of pop and street art and is portrayed in the following four different styles.

x Collage on canvas: Here are used, among other things, photos I have taken on graffiti that is then printed and colored. Many backgrounds consist of illegally placed posters that I have taken down and processed.

x Digital collages: Here too, photos I myself have taken are used and sometimes I photograph handmade work to process digitally. These works of art are sold in limited edition in print format.

x StreetRays: A digital collage and here too used photos I myself took. StreetRays are my urban X-rays. These works of art are sold in limited edition in print format.

x Stained paintings: Old paintings are decorated with dirt.

Possible print formats with numbering and signing are as follows:

50x70
70x100
100x150

Giclée / fine art prints
The paper used is the Canson Edition Etching rag 310g which is an artist and photopaper and meets the longevity requirements of museums and galleries.
The printer that is used: Epson Sure Color P20000 med original UltraChrome Pro pigment inks.

Follow me on Instagram: streetpopartist

Best Regards
Per-Olof Swedmark
swedmark.po@gmail.com

Utställningar
2019 - Gallerinatten Malmö
2020 - Scandic Malmen Stockholm Okt- Jan 2021 - Inställt pga Covid 19.
2021 - Qoffee - April/Maj/Juni (Kafé/Kontorshotell i Malmö på Södergatan 22)

Kontakta Per-Olof Swedmark

Malmö Skåne län
0703083053
Instagram