Yuanyuan Liu

Yuanyuan Liu

Yuanyuan Liu växte upp i en liten by på Sidenvägen i nordvästra Kinas glesbefolkade trakter. Hon flyttade till Sverige 2007. Redan under sina studier vid Pekings Filmakademi kom hon att fascineras av det unika i det nordeuropeiska landskapet såsom det kom till uttryck i Ingmar Bergmans filmer, och under tiden i Sverige har hon gradvis fördjupat sig i dessa landskaps karga sällsamhet, deras visuella magi och metamorfoser i tiden. Hennes konstnärliga inspirationskällor och förebilder återfinns i svenska landskapsmålare som Prins Eugen och Carl Fredrik Hill samt inom det stora ryska landskapsmåleriet, som växte fram under andra hälften av 1800-talet och som frodas än idag. Hon arbetar i huvudsak med olja. Hennes konst har under senare tid sålts i Sverige, Tyskland, USA och Kina.

Utställningar
"Nordeuropeiska landskap", olja, Galleri Svea, Stockholm Gamla Stan, 2-7 april 2016

"Havet", olja, Etnografiska museet/Matmekka, Stockholm, 15-28 maj 2016

"Ryssland och Norden", olja, Galleri Svea, Stockholm Gamla Stan, 6-11 augusti 2016

Vid sidan om ovanstående fysiska utställningar utgör 14 av mina landskapsmålningar temat för Hemmets Journals konstalmanacka 2017.

Kontakta Yuanyuan Liu

Stockholms län