Tobias Staaf

Tobias Staaf

Om konstnären

Tobias Staaf, född 1985, bor och verkar i Örnsköldsvik.
Representerad av NYAgallery i New York och av ArtLink i London.

Jag har alltid älskat konst i alla dess former, men fastnade redan som liten för Malte Nybergs ( även känd som XII) abstrakta målningar. Det var min kära pappas förtjänst då han som konstälskare tog mig med på auktioner och olika vernissage som han höll i som ordförande i Örnsköldsviks konstförening.

Mitt eget måleri kom till på allvar för ett par år sedan och kännetecknas allt som ofta av många lager färg och en abstrakt framtoning. Min inspiration kommer från den sinnesstämning jag i stunden befinner mig i. Jag använder måleriet som en kanal till att ventilera det jag inte förmår mig att uttrycka i tal eller skrift, detta bidrar till att jag känner mig helt fri och ger mig ett inre lugn.
Jag använder mig främst av akryl, men uppskattar också oljans egenskaper. Jag föredrar att måla på stora dukar, där känner jag att mitt uttryck kommer bäst till sin rätt.

English
___________

Tobias Staaf, born in 1985, lives and works in Örnsköldsvik, Sweden.

Represented by NYAgallery in New York and ArtLink in London.

Instagram: @staaftobias

I have always loved art in all its forms, but as a young boy got fascinated by Malte Nyberg's (also known as XII) abstract paintings. It was my dear dad's merit when he, as art lover, took me to auctions and various editions that he held as chairman of Örnsköldsvik's art association.

My own painting came to be seriously a couple of years ago and is characterized as often by many layers of color and an abstract appearance. My inspiration comes from the mood I am currently in. I use the painting as a channel to ventilate what I am not able to express in speech or writing, this helps me feel completely free and gives me an inner calm.

I mainly use acrylic, but I also appreciate the oil's properties. I prefer to paint on big canvases, where I feel that my expression comes out in a better way.

Utställningar
Separatutställning på UH i Örnsköldsvik 3/3-31/3-2017
Separatutställning på Galleri Medborgarskolan, Örnsköldsvik 1-29 april 2018.
Separatutställning Galleri Medborgarskolan, Örnsköldsvik 2-28 Februari 2019.
Gemensam utställning med fotograf Joakim Norenius på Storgatan 8, Örnsköldsvik 13 Juli

Separatutställning på Juste Gallery, Stocholm 22-24 mars 2019.


Artiklar och intervjuer:

https://webben7.se/artikel/148277/foto-maleri-i-symbios?fbclid=IwAR0jkhhMqzBxJOiKZsTkXwG-X-or_c_P5ghzYupMnJ19uQ9YUTiGMGVRZgw

https://artlistr.com/featured-artist-tobias-staaf-8-questions/?fbclid=IwAR0gPvfmfgtsfMZhVtaXVVH243YzTFG9B1LzkKQgPZ-o55Or1frqX-PJt74

https://battrenyheter.se/artikel/fran-introvert-sportnord-till-kansloexploderande-konstnar-hang-med-pa-tobias-staafs-resa/

https://www.allehanda.se/artikel/ornskoldsviks-kommun/tobias-fran-o-vik-borjade-mala-nar-sonen-foddes-svart-sjuk-nu-staller-han-ut-i-new-york-jag-bearbetar-kanslorna-nar-jag-malar

Kontakta Tobias Staaf

Örnsköldsvik Västernorrlands län