Tobbe Malm
Jogdabergfolket

Under vintern och våren har jag jobbat med serien Jougdabergfolket som hämtar inspiration från anteckningar om mitt släktskap från slutet av 1700-talet. Det är en fantastisk historia om pigan och drängen och tillika äkta paret Kerstin och Hans Bengtsson som gav sej ut på vandring långt ut i den svenska fjällvärldens ödemark för att slå ner sina bopålar.

Allt de ägde var ett par kor och lite kläder. Korna var inte van vid att gå i fjällen så vandringen till Jougdaberget tog lång tid. Själva resan gestaltas här i form av en ko som paret själva bygger och reser med

Genom position, rörelse och riktning vill jag gestalta en känsla av mod, styrka, utmaning och nyfikenhet