Stellan Kim Kristiansson

Stellan Kim Kristiansson

Om konstnären

Stellan Kim Kristiansson är född 1972 i en liten by nära Malmö i södra Sverige. När han växte upp på landsbygden, nära havet, skapade han tidigt en stark relation med naturen och särskilt karakteristiken för Skåne och havet - ett brett och öppet landskap som ofta representeras i hans abstrakta landskapsmålningar.

Ord från konstnären
"Jag bryter ner det jag ser och sätter ihop det igen på sättet jag upplever för mitt ”inre öga”. Min största inspirationskälla är de mönster och former jag hittar i naturen.

Jag förenklar landskapet. Jag tar bort dess attribut och lämnar en enklare form, färg och struktur att anknyta till.

Ett förenklat landskap uppmanar betraktaren att slutföra bilden. Det tvingar honom/henne att investera sina egna känslor i konstverket. Detta skapar ett subjektivt band mellan mitt konstverk och betraktaren.

Du har en annan upplevelse av tavlorna än den jag har. Detta inspirerar mig och gör mig nyfiken. Vad är historien mellan mitt konstverk och dig? Vart tar mina tavlor dig?"

/ Stellan Kim Kristiansson, Malmö, 2019

IN ENGLISH
Stellan Kristiansson is born 1972 in a small village close to Malmö in the south of Sweden. When growing up on the country side, close by the sea, he early created a strong relationship with the nature and especially the characteristic’s of Skåne – a wide and open landscape that´s often represented in his abstract landscape paintings.

Painting and graphic design have always been parts of Stellan’s life and profession. After years of working with graphic design and marketing, painting have become more and more important.


WORD FROM THE ARTIST
I deconstruct what I see and put it together again in the way I experience it with my ‘inner eye’. My greatest source of inspiration is the patterns and shapes I find in nature. I’m trying to decode the underlying and hidden symmetry. Where you at fist glance see disorder there is beauty witch I try to reflect in my work.

I simplify the object or landscape. I strip it of it’s attributes, leaving a shape, colour or texture that is easier to connect with.

A simplified object or landscape incites the observer to complete the image. That forces him/her to invest his/her own emotions into the artwork. This creates a subjective bond between my artwork and the observer.

The observer has another experience of my artworks than mine. This inspires me and makes me curious. What’s the story between my artwork and you? Where does my artwork take you?

Thanks to my synaesthesia, I experience the world a bit differently. Landscape, sounds, smells, words or emotions become shapes, colours and textures for my ‘inner eye’ – allowing me to add an extra dimension to my paintings.

When growing up, I realized that my way of experiencing the world was a bit different, but shared with many others with synaesthesia. This has shaped my professional career, and turned me to work with graphic design and art.

/Stellan Kristiansson 2018

Utbildning
Livet

Medlem i konstnärsförening
Öppna sinnen

Utställningar
2018 | Baxter Lund
2020 | Galleri Engleson, Malmö

KOMMANDE 2020
15-17 Maj | Skanörs hamn
25-30 Juli | Falsterbo , Stallet

Aktuellt

Min nästa utställning är i 25-30 juli i Falsterbo. Varmt välkomna!
Publicerat 24 maj
Kom och se min utställning i Skanörs hamn 15-17 maj 2020.
Publicerat 24 april
Utställning Caroli, Malmö, 19 jan - 6 feb 2020
Publicerat 20 januari
Jag gör nu beställningar i serien 'Mist & Haze'. Skriv till mig så berättar jag om processen. Med vänlig hälsning,
Publicerat 27 november 2019

Kontakta Stellan Kim Kristiansson

MALMÖ Skåne län
0739400800