Stefan Karlsson

Stefan Karlsson

Om konstnären

Hej

Jag heter Stefan Karlsson och har målat i 35 år, och det jag målar är natur, skog och har börjat att måla mera folk på tavlorna samt behållit natur målningen.

Född på Karlstad lasarett 1975 och bodde där till jag var fyra år då mina föräldra fick jobb i Östersund där dom var upp växt så att man kan säga att dom återvände.


Det jag håller på med är målning i olika tekniker som Olja ,Akryl, Akvarell och i bland täckning i Blyerts, men i huvud sak målning. Men jag har även skapat visa skulpturer.

Utbildning
Östersundskonstskola 2 år
Ålsta Folkhögskola 1 år på byggnads år
Målar kurs under Karl-Otto Myrstad

Utställningar
Mina utställningar

Kulturmagasinet i sundsvall under konstskole tiden

OSD i Östersund i fojen

Östersunds lassaret Blodcentralen

Frösö konstkulbb i Östersund

Aktuellt

Eventuellt utställning i Brunflo lokal ej bestämnt än
27 augusti 2019