Sarah Élwsköld

Sarah Élwsköld

Jag är en person som ständigt strävar efter utveckling och djupare mening i det jag gör.
Därför är min konst varierande i val av medium och uttryckssätt, jag vill flytta gränserna och utmana min bekvämlighetszon.
Jag anser också att olika uttryck/berättelser kräver olika medium för att komma till sin fulla rätt.

Har påbörjat min resa mot att bli Ämneslärare för gymnasieskolan med inriktning bild.

Utbildning
Estetisk Bild och Form - gymnasieutbildning.

Medlem i konstnärsförening
Kiruna Konstgille

Kontakta Sarah Élwsköld

Kiruna Norrbottens län
Hemsida Instagram Facebook