Ragnhild Blomdahl

Ragnhild Blomdahl

Född i Uddevalla 1948, bor i Sollentuna och Årsta Havsbad. Började med att rita ”gubbar” (vid sidan av jobb som skattmas), bl a en uppskattad (av många men inte alla politiker) serie om kommunalpolitiken i Sollentuna (Stollentuna), Bigsons bravader, under 70, 80 och 90-talen. Gjort illustrationer i tidningar och ett antal böcker. Gjort några logotyper, varav den mest spridda var Miljöpartiets maskros (partiets första logga).
Började måla i olja för ungefär 20 år sedan och fortsatte sedan med akvarell, som jag nu arbetar mest med, vid sidan av tecknandet.

Utbildning
Målarcirkel i ABF:s regi på sent 90-tal och senare ett par akvarellkurser för Maria Ginzburg

Medlem i konstnärsförening
Svenska Tecknare och Föreningen Haningekonstnärer.

Utställningar
Två Sollentunasalonger (jurybedömd samlingsutställning)
Tre Haningesalonger (jurybedömd samlingsutställning), senast 2018/19
2013 - 2018 Konstfrossor och marknader i Årsta Havsbad
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Galleri Kyrkskolans sommarutställningar
2016, 2017 Föreningen Haningekonstnärers utställningar i Österhaninge församlingshus
2015, 100 meter konst i Nynäshamn
2017, augusti egen utställning i galleri Kyrkskolan
2017, 2018 Överbysalongen (jurybedömd) på Överby gård i Sollentuna
2017 Galleri Kyrkskolans akvarellsalong (jurybedömd), 25/11 - 10/12
2017 Samlingsutställning på Årsta Slotts restaurang 29/11 - 22/12, julbordsutställning
2018 Galleri Kyrkskolan, utställning om starka kvinnor i Haninge och på Södertörn
2018 Galleri Kyrkskolan, utställning SVART/VITToch VINTER
2019 Galleri Kyrkskolan, utställning om HANINGE FÖRR, NU OCH I FRAMTIDEN
2019 april utställning på Folkkulturcentrum i Hjorthagen
2019 sep/okt utställning i galleri Kyrkskolan med Ingwar Åhman-Eklund

Aktuellt

Välkommen på digital utställning på osterhaningekonstforening.se under juni!
Publicerat 1 juni

Kontakta Ragnhild Blomdahl

Haninge Stockholms län
073 428 02 42
Instagram