Nina Wictorin

Nina Wictorin

Om konstnären

Hello and welcome to my page! (scrolla ner för text på svenska)

My name is Nina Wictorin, and I'm a mainly self taught painter based in Malmö, Sweden. Already as a child I loved drawing, painting, writing poetry and short stories, and have been creative in different ways ever since.

In 2017, after taking som online painting courses to improve my technique, I started to paint on a more regular basis, with a clear vision of what kind of art I wanted to make.

I use mostly acrylics, sometimes with various mixed media elements. To me, starting a new painting is like entering a fairytale where anything is possible. It´s about magic and discovering new dimensions of my inner world. I have no interest in creating a photorealistic image of reality. Painting is a way for me to explore my subconscious and tell a personal story, but the viewers´s interpretation of the artwork is as real and true as my own.

My paintings are often dreamlike and surreal, with elements of mythology, fairytale and symbolism. A great source of inspiration is my own dreams, and I guess that I find that other, hidden plane of existence more interesting than the so called reality. I call my painting style Magical Realism, an expression stolen from the field of literature. My paintings are mostly semi-abstract, female portraits and figures, sometimes accompanied by various animals, and my method is always highly intuitive.

I´m always open for commissions, so feel free to contract me if you have an idea of a specific painting you would like me to create :)

For more art and latest news, please check out these resources:

www.instagram.com/ninawictorin
www.facebook.com/ninawictorinart
www.ninawictorin.com
nwictorinart@gmail.com


**********


Hej och välkommen till min sida!

Jag heter Nina Wictorin och är född, uppväxt och bosatt i Malmö. Jag är huvudsakligen självlärd som konstnär, och har alltid haft ett stort behov av att uttrycka mig konstnärligt på olika vis. Redan som barn älskade jag att teckna och måla, och detta intresse har följt mig genom livet. Dock var det först under 2017, efter att ha gått några onlinekurser för att finslipa min teknik, som jag började måla regelbundet och med en tydlig vision om vilken sorts konst jag ville skapa, och måleriet har nu blivit något jag inte kan vara utan.

Jag målar i akryl, ibland med inslag av andra tekniker. Att påbörja en ny målning är som att kliva in i en saga där vad som helst är möjligt! För mig handlar måleriet om magi, upptäckarglädje, kontakt med andra dimensioner och mitt eget undermedvetna. Jag har inget intresse av att "avbilda" verkligheten fotorealistiskt, utan måleriet är ett sätt för mig att skildra mitt eget inre landskap och därigenom berätta en personlig historia. Betraktarens tolkning är dock precis lika ”sann” som min egen.

Mina målningar har ofta en drömlik atmosfär, med inslag av mytologi, saga och symbolism. Inspiration innebär för mig lusten att "översätta" det jag ser och upplever omkring mig i vardagen, och de känslor det väcker hos mig, till en målning.

En stor inspirationskälla är mina egna drömmar, och jag antar att jag helt enkelt tycker att det där andra, dolda existensplanet är mer intressant än den så kallade verkligheten. Min stil brukar jag kalla för Magisk realism, ett uttryck jag snott från litteraturvetenskapen. Mina motiv består ofta av halvabstrakta kvinnoporträtt, olika djur och figurer, och jag tar mig alltid an varje nytt projekt med ett helt och hållet intuitivt arbetssätt. Ofta blir den färdiga målningen en överraskning också för mig själv.

Jag tar gärna emot beställningar, så har du en idé om en målning du skulle vilja att jag gör, så är det bara att höra av sig via mail, så diskuterar vi oss fram till upplägget :)

För mer konst och senaste nytt, kika gärna in här också:

www.instagram.com/ninawictorin
www.facebook.com/ninawictorinart
www.ninawictorin.com
nwictorinart@gmail.com

*****************

Utbildning
ART EDUCATION

Online courses facilitated by the artists Flora Aube and Michal Shimoni, within Art of Allowing.

Onlinekurser för bl a konstnärerna Flora Aube och Michal Shimoni, inom Art of Allowing.

Medlem i konstnärsförening
Öppna Sinnen

Utställningar
EXHIBITIONS

2018:
First Hotel C4 Kristianstad (29 oktober - 12 januari)

Galleri Engleson, Kv Caroli Pop-up- galleri, Malmö (8 - 13 december)


2019:
Scandic Karlskrona (31 januari - 28 februari)

Café Konditori Europa, Limhamn (31 januari - 28 februari)

Scandic Hallandia Halmstad (31 mars - 28 april)

Nolato Medi Tech, Hörby (27 maj - 25 juni)

Teaterhotellet Konstgalleriet, Malmö (2 juli - 30 augusti)

Scandic Star, Lund (4 oktober - 15 november

Föreningen Tro och vetande, Malmö (1 november - 2 december)


2020:
Preem bensinstation, Kristianstad (9 mars - 22 april)

Galleri Gustus, Malmö (27 juni - 25 juli)

Aktuellt

For the moment my art is exhibited at a group exhibition at Galleri Gustus in Malmö. June 27 - July 25.
Welcome!
Publicerat 8 juli
Nästa planerade utställning är sommarutställningen på Galleri Gustus på Hedmanska gården i Malmö, där jag ställer ut tillsammans med flera andra konstnärer. 27 juni - 25 juli. Vernissage 27 juni, kl 11 - 15. Välkomna!
Publicerat 21 juni

Kontakta Nina Wictorin

Malmö Skåne län
+46 73 813 71 50