Mikael Wertwein

Mikael Wertwein

Om konstnären

Mikael's passion and love of color and form were raised when he was young in an artistic environment on Öland, an island in Sweden.
His knowledge of paints, paintbrushes and paintings was both play and learning with joy for many years. Today it finds its way on large canvas cloths and acrylic paper.
Many of Mikael's works of art, opens up for his inner creativity and can be expressed in his paintings.
The paintings are often in acrylic with strong colors and done in many layers. There are different intuitive motifs, sometimes abstracts, where he likes to express deeper thoughts about nature, and infinity.

Artist Reflection:
Painting is my great passion and my driving force is to continue to develop and make art meaningful. My paintings are painted with acrylic, oil on canvas and can be found in the category "Abstract / Modern Art".

With my art, I want to convey human emotion through a universal visual language of abstract shapes and colors that transcends cultural and physical boundaries.
For me, abstract art is the ideal visual mode for expressing "inner feelings" and also conveying universal human emotions and ideas.

The paintings can also be viewed from different dimensions and thus get different looks depending on the viewer's feelings and experiences.

Mikaels passion och kärlek till färg och form väcktes som ung under sin uppväxt i en konstnärlig miljö på Öland. Hans kunskap om färger, penslar och måleri var både lek och lärande med glädje och som idag finner sin väg på stora canvasdukar, konstpapper.

Många av Mikaels konstverk kommer till genom inre och yttre betraktelser som öppnar upp för den inre kreativiteten och det undermedvetna får ge uttryck i hans målningar.

Målningarna är ofta i akryl med färgglada färger i många lager och i olika motiv.

Att måla är min stora passion och min drivkraft är att fortsätta utvecklas och göra konsten meningsfull. Mina tavlor är målade med akryl, olja på canvas och rymmer i kategorin "Abstrakt/Modern Konst".

Med min konst vill jag förmedla ett universellt visuellt språk av abstrakta former och färger som överskrider kulturella och fysiska gränser.
För mig är abstrakt konst den idealiska visuella läget för att uttrycka " inre känslor " och även att förmedla universella känslor och idéer.

Tavlorna kan också ses utifrån olika dimensioner och på så sätt få olika utseende beroende på betraktarens känslor och erfarenheter.

Aktuellt

When you buy a painting from me, you can be sure
That you are alone in the whole world about having that painting is a unique original piece of art that will sit on your wall. Currently working in the studio on Quantum Portal's paintings.
Publicerat 3 februari
När du köper en tavla hos mig, kan du vara säker på
att du är ensam i hela världen om att ha just den tavlan är ett unikt originalkonstverk som kommer att sitta på din vägg. Arbetar just nu i ateljen på Quantum Portals målningar.
Publicerat 5 november 2019

Kontakta Mikael Wertwein

Kalmar Kalmar län
+46703931064