Magnus Säker

Magnus Säker

Om konstnären

CV Konstnär: MAGNUS SÄKER


Min konst kommer ifrån mitt inre lustfyllda JAG som genom åren format min konst från teckning till nutida och ohämmade skapande i färg och form.
Utbildning: 100% AUTODIDACT

Under min egensinniga utveckling har jag provat mig fram i olika tekniker och med olika material och funnit den grund i arbetssätt som jag idag primärt skapar efter. Jobbar väldigt mycket med kombinationen våt färg i form av akryl och sprayfärg. Har med tiden lärt mig hantera dessa olika tekniker på mitt eget sätt och gjort dom till ETT.

Jag målar allt mellan abstrakt och till viss del föreställande. Med de abstrakta målningarna jobbar jag ofta med djup i olika nivåer som ger en stor rymd i betraktelsen. De lite mer föreställande målningarna har alltid ett känslotema. Ofta kärlek och innerlighet antingen med en ensam formfylld kvinna eller med ett lustfyllt par men ibland även med kaxig och dominant feminin sexighet utan att glida över kanten och bli pornografiskt.


CV - Eng ARTIST: MAGNUS SÄKER

My art comes from my inner lustful SOUL. Over the years this has shaped my art from drawing to contemporary and unbridled creativity in color and shape.
Education: 100 % AUTODIDACT

During my willful progress I have tested many techniques and used different materials and thereby found a base in my way of working that I primarily use today. I work a lot with the combination of acrylic wet paint and spray paint. Time has taught me to handle these different techniques in my own way and to make them into ONE.

I paint everything from abstract to somewhat figurative. In the abstract paintings I often work with depth at different levels, providing a large space of contemplation. The more figurative paintings always have an emotional theme, often love and intimacy either with a single form filled woman or with a joyful couple. And sometimes with a cocky and feminine sexiness without slipping over the edge and becoming pornographic.

Utbildning
AUTODIDACT

Medlem i konstnärsförening
SVENSKA KONSTNÄRSFÖRBUNDET & BUS

Utställningar
Utställningar // Exhibitions

- 2012 Exhibition - Art Bålsta - Sweden

- 2012 Exhibition - Hammarby Konsthandel - Sweden

- 2013 Exhibition - Gallery Quirinus - Sweden

- 2013 Exhibition - Bålsta Doktorn - Sweden

- 2013 Exhibition - Fuglia - Italy

- 2013 Exhibition - Gallery Quirinus - Sweden

- 2013 Exhibition - Gallery Quirinus - Sweden

- 2013 Exhibition - Virsbo Konstall - Sweden

- 2013 Exhibition - Barcelona - Spain

- 2014 Exhibition - Gallery Quirinus - Sweden

- 2014 Exhibition - Toscana Nordic - Pisa - Italy

- 2014 Exhibition - Gallery 69 - New York - USA

- 2014 Exhibition - Dubai

- 2014 Exhibition - London

- 2015 Exhibition - Paris

- 2015 Trädgårds Exhibition - Bålsta

- 2016 Exhibition GALLERY MAGNO ART – Skokloster

- 2016 Exhibition Gallery T - Stockholm

- 2016 Exhibition GALLERY MAGNO ART – Stockholm

- 2017 Exhibition GALLERY MAGNO ART – Stockholm

- 2017 Trädgårds Exhibition - Bålsta

- 2018 Exhibition GALLERY MAGNO ART - Stockholm

- 2019 Exhibition Stenhuset - Skokloster

- 2019 Trädgårds Exhibition - Bålsta

Kommande:

- 2019 Exhibition Gallery T - Stockholm

- 2019 Exhibition Grand Hotell - Stockholm

- 2020 Exhibition Grand Hotell - Stockholm

- 2020 Exhibition Las Vegas - USA

Aktuellt

Här följer nu en liten resumé över de senaste 3 åren...

Ägde och drev Skokloster galleriet i 2 år och byggde samtidigt GALLERY MAGNO ART - STOCKHOLM på Sibyllegatan 15 Östermalm - Stockholm (Precis nedanför Östermalmstorg).
Min ambition där var att se till vi var Stockholms populäraste galleri.
Invigde med Regina Lund, och fortsatte sedan med Marie Plosjö, Sanna Ekman, Mathias Kärnlund m.fl. m.fl.

Ambitionen vill jag säga att vi lyckades med, vi hade alltid fullt med people och sålde självfallet också mycket bra.

2018 var jag av hälsosjäl tvungen att avveckla och leva ett betydligt lugnare liv, och jobbar sedan dess i mitt egna tempo och med primärt min egna konst.

Och det går precis lika bra som det alltid har gjort :)
Välbesökta utställningar - exhibitions och visar också mycket konst för kunder hemma i huset.

Är du intresserad av att se mer av min konst kontaktar du mig via mail på magnus@magno-art.se eller via 073-515 73 33

23 juli 2019

Kontakta Magnus Säker

Bålsta Uppsala län
073-515 73 33