Konstverk / Stilleben

Stilleben är en typ av motiv, där bara föremål skildras. Kallas även för nature morte.