Konstverk / Skulptur

Mayan krigare
4 500 kr
Egyptisk krigare - Arihan
8 500 kr
Surrealistisk blomma
4 500 kr
Järnäpple, trädgårdsskulptur
22 000 kr
Järnäpple, trädgårdsskulptur
22 000 kr
Järnäpple, trädgårdsskulptur
22 000 kr
OPUS FERRUM - transire II
OPUS FERRUM - transire II
OPUS FERRUM - transire II
OPUS FERRUM - transire
14 000 kr
OPUS FERRUM - transire
OPUS FERRUM - transire
14 000 kr
OPUS FERRUM - transire
14 000 kr
BODY & SOUL
7 000 kr
BODY & SOUL
8 000 kr
BODY & SOUL
7 000 kr
BODY & SOUL
8 000 kr
BODY & SOUL
8 000 kr
BODY & SOUL
Troskig
800 kr
Drivved i en utveckling
Nya destinationer
Spricka
Motlut
Utvinning
Ur kurs II
Ur kurs I
Böjd
Torka
Rotröta
Hålträd
Tegel
Rödstopp
Bandymålvakt
500 kr
OPUS FERRUM- ecce homo
25 000 kr