Läsaren (Efter konstnären Torbjörn Bergdal foto)

Läsaren (Efter konstnären Torbjörn Bergdal foto), 2019

Olja
85 x 79 cm

olja på linneduk Oljemålning