Livet är en fest

Livet är en fest, 2018

Olja
73 x 92 cm

Djup gallericanvas.