Jan F Karlsson
Örn och sångsvanar.

Örn och sångsvanar.

Drama på myren

Skapat år: 2008
Teknik: Olja
Mått: 110 x 125 cm