Förutsättningar

Förutsättningar, 2018

Tusch
75 x 50 cm