Helena Mernissi / My reflections of eyes

2016

Akryl
89 x 116 cm
Sålt