Helen Boreson Holmberg
Utsiktsplats

Utsiktsplats
Teknik: Olja
Mått: 22 x 30 cm

Sålt