Birgitta Öqvist
Skärgårdsvik

Skärgårdsvik
Skapat år: 2011
Teknik: Akryl
Mått: 40 x 40 cm

Sålt
Mona Davis
Mona
Du har fångat ljuset och kännslan perfekt
den 9 oktober 2011