Fritz Østeb

Rejection of the son

Rejection of the son, 2017

Olja
200 x 90 cm

"Rejection of the son"

Olja på duk

Fritz Østeb
Fritz Østeb
Från legenden om enea och hans son och far
6 maj