Pontus Wåhlström
Unidentified human figure frozen in ice

Unidentified human figure frozen in ice

Odentifierad människoliknande varelse som hittas frusen långt under isen.

Skapat år: 2017
Teknik: Akryl
Mått: 100 x 100 cm

Sålt