Nostalgia

Nostalgia, 2016

Annan
30 x 30 cm

digital / colage