Kajsa Stamenkovic

Oljemålning Lilja av Kajsa Stamenkovic

Kajsa Stamenkovic

Lilja, 2023

Olja
35 x 50 cm

2 500 kr

UTAN RAM

2 500 kr

Om konstnären

ORIGINAL OLJEMÅLNINGAR AV KAJSA STAMENKOVIC

ALLA BILDER PÅ MINA KONSTVERK ÄR UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE!

DEM FLESTA AV MÅLNINGARNA SÄLJS MED RAM OCH BARA ETT ORIGINAL.

MEDLEM I SVENSKA KONSTNÄRSFÖRBUNDET

Harmoni, elegans och precision är utmärkande konsten av Kajsa Stamenkovic. Vi måste stanna i beundran inför hennes målningar, i tystnad, reflektera varje gest, som gör landskapet till en visuell dans. Det är som att drömma, att gå i Edens trädgård, uppskatta stillsamheten av naturen. Hennes stilleben är en sammansättning av klassisk elegans där blommor och frukter uttrycker perfektion och generositet från naturen. Om vi reflekterar över budskapet borde vi förstå vad Kajsa försöker tala om för oss, att det vi skapar är inspirerat av naturen.

Kajsa är född i en liten stad i södra delen av Serbien. Hon studerade musik vid en musikhögskola och efter sin examen reste hon till Sverige för att besöka sin morbror. Besöket ledde till att hon flyttade år 1970 till Sverige, Småland. Kajsa förälskade sig i såväl natur som människor och fick inspiration till att börja måla och hennes konstnärliga bana startades. Kajsa är en detaljmänniska och tar sig tid för att utforska motivet och stämningar i det hon skall måla – från landskapet, människorna och stilla ting.

Maecenas Italy, Riccardo Baldelli. Konstkritiker

"Kajsa Stamenkovic uttryck i hennes konst är ett överflöd av barockrikedom både i färg och i sammansättning. Realism utspelar sig i en njutning av verklighet. Blommor, frukt och inredning är inte bara ett stilleben utan en inbjudan att titta på det vackra och sensuella som finns i enkla och vardagliga föremål."

I över 40 år har jag enbart målat föreställande konst. Därför är det nu en utmaning att börja måla abstrakt. En utmaning som känns både spännande och annorlunda! Jag målar med starka färger och försöker få in musik i måleriet för att nå den rätta känslan och stämningen.

Medlem i Svenska Konstnärsförbundet

BUS Bildupphovsrätt i Sverige

Konstnärligt CV


Några av mina utställningar:
U
Samlingsutställning Spårvägen 31 maj år 2000 till 14 juni år 2000

Högsbo bibliotek 2004

Grupputställning i Serbien på en känd Spa, Vrnjacka banja

Samlingsutställning 30x30 i Köping 7-14 juni 2013,www.galleryquirinus.com

Galleri En Trappa Ner , Erik Dahlbergsgatan 28 i Göteborg, Samlingsutställning med Svensk Konstnärsförbund 31 augusti-12 september 2013

Samlingsutställning i Barcelona, Art Gallery Ada, 1 - 15 oktober 2013,

Samlingsutställning Only Woman 4/01, 2014 Gallery Quirinus, Köping

Samlingsutställning Galleri En Trappa Ner 22/03-27/03, 2014 Göteborg, vernissage 22 mars 11-16 Erik Dahlbergsgatan 28

Toscana Italien 10-24 maj 2014

Utställning i New York 2014 , 17-31 juli, galleri 69, Leonard Street

Solo utställning i Göteborg 28/09-2014, adress: Marklandsgatan 49, riksbyggens lokal Bedahuset

Grupp utställning i London 23/10-2/11 , 2014 "557 Reasons" - A Tribute to Life, The Crypt Gallery,
London, www.artnetco.eu

Samlingsutställning med Svensk Konstnärsförbund , galleri Traktören Göteborg, 30/10 till 8/12-2014

Konstmässan i Stockholm 21, 22, 23 november 2014 www.deeloopart.com

Grupp utställning genom ARTNETCO.EU,,, 1/01 till 31/01-2015 på, The Heat is On" Rocca Flea, Gualdo Tadino, Italy :)

Grupputställning i Helsingfors genom ARTNETCO.EU, 7-15 april...2015

Grupputställning 1 maj till 30 juni 2015,,,'Minnen' på Åberg´s Mannaminne, Nordingrå, Höga Kusten

Konstmässan på Exercishuset i Göteborg , 28, 29, 30 augusti 2015, genom www.deeloopart.com

Solo utställning i Göteborg 27/09-2015, adress: Marklandsgatan 49, riksbyggens lokal Bedahuset

Konstmässan på Luftkastellet i Malmö 30, 31, /10--1/11 2015, genom deeloopart.com

Fourth Encounter "Diana - Right in the Deerseye", Art Museum of Tartu University, Estonia

05 Nov 2015 - 19 Nov 2015, genom artnetco.eu

Grupputställning på Stadsbiblioteket i Göteborg, genom KF ALLIANCE 30 / 11-6 / 12

Solo utställning på Engleson galleri i Göteborg, Erik Dahlbergsgatan 28, från 16/04-21/04-2016, Varmt välkomna !

Konstmässan på Luftkastellet i Malmö 3-5 juni. 2016 , deeloopart.se Malin Nydell

Konstmässan Exercishuset i Göteborg 26-28 augusti 2016 med DeeloopArt Konstmässor , Malin Nydell

Konstmässan på Luftkastellet i Malmö 26-28 oktober 2016 , DeeloopArt Konstmässor , Malin Nydell

Adventsuställningen på Carolli i Malmö med Per Engleson 25-27 november 2016 ! Välkomna

Ställer ut på LUNA Fashion Sweden Damklädaffär , Mölndal , Medborgaregatan 2 , den 4/5 till 6/5 ,,,2017 i samband med KONSTRUNDAN

Egen utställning på Galleri Engleson i Göteborg, Erik Dahlbergsgatan 28 , från 23-28 september 2017,Välkomna , närmaste hållplats, Vasa platsen .

Samlingsutställning i Rom,Italien, Palazzo Maffei Marescotti gallerian, Galleria La Pigna. Vatikanstaten
19 okt 2017 - 24 okt 2017

Samlingsutställning
Vernissage 2 december 2017, till 5 januari 2018
Adelinda Allegretti Studio&Gallery
Via Frattale
06023 Gualdo Tadino Italien

Utställning den 5 februari 2018 i Göteborg, Forum Kortedala Torg med 1,6 miljonärsklubben. Varmt välkomna, kl.18.00, inträde 200 kr.

Solo Utställning på Galleri Engleson Erik Dahlbergsgatan 28 Göteborg från : 12 maj till 17 maj, 2018

Solo Utställning på Galleri Engleson i Skanör 30 juni till 5 juli 2018

Konstrunda på LUNA fashion i Mölndal Medborgaregatan 2 den 30 augusti, kl.16.00 till 01 september 2018

Solo utställning i Göteborg 28/10-2018, adress: Marklandsgatan 49, riksbyggens lokal Bedahuset

Grupputställning på ODD FELLOW den 19 januari 2019 i Göteborg. Vasagatan 9

Solo Utställning på Galleri Engleson Erik Dahlbergsgatan 28 Göteborg, från 13 april till 18

april 2019.

”North meets South”
la Grange Dîmière, Beaucouzé, Frankrike. 19-27 oktober 2019

Solo utställning Engleson galleri i Göteborg
Erik Dahlbergsgatan 28 , 4-9 december 2021

Solo utställning på Galleri Engleson, Erik Dahlbergsatan 28 Göteborg 23-28 september 2023

Solo utställning på Galleri Engleson Erik Dahlbergsgatan 28 Göteborg, från 22 till 27 mars 2025

KAJSA STAMENKOVIC

A woman of art. Harmony, elegance and precision are distinctive for the art of Kajsa Stamenkovic. We must stand in admiration of her paintings, in silence, reflecting each gesture, which makes the landscape into a visual dance. It is like to dream, to walk in the garden of Eden, appreciate sedate equality of nature. Her still life is a combination of classic elegance where flowers and fruits expresses perfection and generosity of nature. If we reflect on the message, we should understand what Kajsa is trying to tell us, that what we create is inspired by nature.
Kajsa was born in a small town in the south of Serbia. She studied music at a music college and after graduation, she traveled to Sweden to visit his uncle. The visit led to her moving in 1970 to Sweden, Smaland. Kajsa fell in love with both nature and people and got inspired to start painting and her artistic career started. Kajsa is a detail person and take the time to explore the subject and mood of what she should paint - from the landscape, people and stationary objects.

At age 30, Kajsa had finished his first complete painting and since then she has continued her painting. When she starts a new painting, she is so concentrated that the rest of the world disappears for a moment, and her creation takes over. Her paintings are often soft colors and tones that inspire, but sometimes also intensifies the colors more contrasting.

Maecenas Italy, Riccardo Baldelli. Art critic

With the citation:

"Kajsa Stamenkovic expression in her art is an abundance of baroque richness, both in color and composition. Realism set in an enjoyment of reality. Flowers, fruit and decor is not just a still life without an invitation to look at the beautiful and sensual available in simple, everyday objects. "

For over 40 years I have only painted figurative art. Therefore, it is now a challenge to begin to paint abstract. A challenge that is both exciting and different! I paint with bright colors and trying to get into music in the paint to achieve the right feeling and mood. To all kinds of art, regardless of genre, is important for us humans, I'm probably not alone to think.

I am a member of the National Swedish Artists' Association.

Contact by email d.kajsa @ live.se

Some of my exhibitions:

Group Exhibition 30x30 in Koping 7 to 14 June 2013 www.galleryquirinus.com

Gallery A Staircase Down, Erik Dahlbergsgatan 28 in Gothenburg, Group Exhibition by Swedish Artist Association 31 August to 12 September 2013

Group Exhibition in Barcelona, ​​Art Gallery Ada, 1 - 15 oktober 2013,

Group Exhibition Only Woman 4/01-2014 , Gallery Quirinus in Köping, Sweden

Group Exibition Gallery A Staircase Down, mars 2014, in Gothenburg, Sweden

Toscana Italy, 10-24 may 2014

Exhibition in New York in 2014, 17 to 31 July, gallery 69 Leonard Street 69

Separate exhibition in Gothenburg 28/09-2014

Group exhibition 23/10-2/11-2014 "557 Reasons" - A Tribute to Life, The Crypt Gallery, London

Group exhibition with Swedish Artists' Association, Gallery Traktören Gothenburg, 30/10 to 8/12 to 2014

Art fair in Stockholm in November , 21.22. 23- 2014 by www.deeloopart.com

Group exhibition by ARTNETCO.EU,,, 1/01 to 31 / 01-2015 on The Heat is On "Rocca Flea, Gualdo Tadino, Italy

Group exhibition in Helsinki by ARTNETCO.EU 7 to 15 April 2015 ...

Group exhibiton 1 may to 30 jun 2015 ;'Memories' at Mannaminne, Nordingrå, Sweden

Art fair in Gothenburg , Exercishuset , 28, 29, 30 august 2015 www.deeloopart.com

Art Fair at Luftkastellet in Malmö 30, 31 / 10-1 / 11 2015 by deeloopart.com

Solo exhibition in Gothenburg 27 / 09-2015, address: Marklandsgatan 49, Riksbyggen local Bedahuset

Fourth Encounter "Diana - Right in the Deerseye", Art Museum of Tartu University, Estonia
05 Nov 2015 - 19 Nov 2015

Group exhibition at the City Library in Göteborg, by KF ALLIANCE 30 / 11-6 / 12

Solo exhibition at Engleson Gallery in Gothenburg from 16 / 04-21 / 04-2016

Art Fair at Luftkastellet in Malmo june 3-5 , 2016, DeeloopArt Art Fairs, Malin Nydell

Art Fair Exercishuset in Gothenburg August 26 to 28 with DeeloopArt Art Fairs, Malin Nydell

Art Fair at Luftkastellet in Malmo October 26 to 28, DeeloopArt Art Fairs, Malin Nydell

Advent exhibition at the Caroli in Malmö Per Engleson 25-27 November 2016! Welcome

Solo exhibition at Gallery Engleson, Erik Dahlbergsgatan 28 in Vasastan, 23/09 to 09/28, 2017 Welcome

Exhibition show in Rome Italy
Festive opening 19 October 2017 18:00
Galleria La Pigna
Palazzo Maffei Marescotti
Via della Pigna 13a
00186 Roma

North meets South II
02 Dec 2017 - 05 Jan 2018
Adelinda Allegretti Studio&Gallery
Via Frattale
06023 Gualdo Tadino Italy

Solo Exhibition at Engleson Gallery in Gothenburg from 12 may to 17 may 2018

Solo Exhibition at Engleson Gallery in Skanör 30 June to 5 July 2018

Solo Exhibition at Engleson Gallery in Gothenburg from 13 to 18 april 2019

”North meets South”
la Grange Dîmière, Beaucouzé, Frankrike 19-27 oktober, 2019

Solo Exibition at Engleson gallery in Gothenburg from 4-9 decemer 2021

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta godkänner du hur vi använder cookies. Läs vår integritetspolicy

Rikta kameran och skanna väggarna/golvet med cirkelformade rörelser. Klicka när du ser en markör.

Detta är en Beta-version tillgänglig på vissa enheter. Skicka gärna feedback till info@konst.se