Akrylmålning Utslagna, Eva Friskman

Utslagna, 2021

Akryl
57 x 70 cm