Akvarell Willows, Tomasz Holm

Willows, 2021

Akvarell
76 x 56 cm