Västkusten i mitt hjärta

Västkusten i mitt hjärta, 2020

Olja
115 x 90 cm

UTAN RAM