Helen Boreson Holmberg
Spegelblankt

Spegelblankt
Teknik: Olja
Mått: 41 x 27 cm