Helen Boreson Holmberg
Blomsterprakt i pingsttid

Blomsterprakt i pingsttid
Teknik: Olja
Mått: 85 x 70 cm