Ann-Kristin Thornell

Ann-Kristin Thornell

Konstnärlig, pedagogisk utbildning. Verksam konstnär, arbetar i en mängd olika tekniker.
Fångar dagen.

Utbildning
Ba, Ma

Utställningar
Både inom och utom Sverige

Kontakta Ann-Kristin Thornell

Floremark Västerbottens län