Johan M. Skägget, Holmlund / Akryler på duk, hyllning till Kärleken o VarmKorvens ära