Jocke Larsson

Jocke Larsson

Jocke Larsson är en kostnär som främst jobbar med digitala verktyg men han målar även med traditionella metoder som till exempel olja och akryl på canvas. Han gillar att kombinera traditionella konstarter med fotografi och digital målning. Har efter mer än 10 års erfarenhet bakom kameran som frilansande fotograf och filmfotograf. Hans verk inspireras oftast av naturen och ett inre expressionistiskt flöde.

Alla original signeras av kostnären.


English:
Jocke Larsson is an artist that mainly works with digital tools but he also paints with traditional methods such as oil and acrylic on canvas. He enjoy cobining traditional forms with photography and digital painting. Having more than 10 years of experience behind the camera as a freelance photographer and film photographer. His work is usually inspired by nature and an internal expressionistic flow.

All originals are signed by the artist.

Utställningar
090827 - 090920 "Uttryck bortom Ungdomen", Östergötlands Museum [Linköping]

Kontakta Jocke Larsson

St.Petersburg Utomlands
Instagram Facebook