Hjälp & guider / Konstnärens upphovsrätt


De verk som en konstnär skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verket i regel inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i Upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Detta gäller oavsett om Copyright/©-markeringar finns i anslutning till verket eller inte. Upphovsrätten gäller för samtliga konstverk på Konst.se.

Konst.se rekommenderar att konstnärer inte vattenstämplar sina konstverk med copyright-symboler, artist-namn och liknande, då det försämrar upplevelsen av ett konstverk för den intresserade besökaren och den potentielle konstköparen.

Konstnärer behöver inte vara med i BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) eller liknande organisationer för att konstverken ska ha det upphovsrättsliga skyddet. BUS hjälper bara till att ta betalt för utnyttjande av era konstverk mot en avgift.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Välj vilka cookies du tillåter.
Läs mer i vår integritetspolicy