Hjälp och guider / Konstnärens upphovsrätt


De verk som en konstnär skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verket i regel inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i Upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Detta gäller oavsett om "Copyright"-markeringar finns i anslutning till verket eller inte. Upphovsrätten gäller för samtliga konstverk på Konst.se.

Konst.se rekommenderar att konstnärer inte "stämplar" sina konstverk med "Copyright"-symboler, artist-namn o.s.v., då det väsentligt kan förstöra upplevelsen av ett konstverk för den intresserade besökaren och den potentielle konstköparen.

Konstnärer behöver inte heller att vara med i BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) eller liknande organisationer för att konstverken ska ha det upphovsrättsliga skyddet, det gäller oavsett. BUS hjälper bara till att ta betalt för utnyttjande av era konstverk mot en avgift.