Rita Helsing

Rita Helsing

Uppsala, Sweden/Makarska, Croatia

VÄLKOMMEN TILL HeartArtbyRita WELCOME TO HeartArtbyRita

”MINA MÅLNINGAR inrymmer känslor som jag vill dela med mig av. Det finns både vemod och längtan liksom glädje och kärleksfull skönhet bland mina motiv, färger och former. En storm i själen eller en förtrollande stillhet i naturen. Så som livet är - i stora och små stunder, i möten och i krockar. Där är konsten i olika uttryck mitt sätt att finna ro och att känna styrka att ta mig genom tillvaron med alla dess skiftningar, att känna kraften och viljan att utvecklas. Och även se bortom det synliga. Det vill jag nu bjuda dig. Med min konst.”

RITA HELSING har tidigare haft akvarellmåleri som sitt främsta konstspråk. Numera målar hon mestadels med akryl.
Hon tolkar sin omgivning, vågar lyssna inåt och ocensurerat uttrycka sina känslor.
Rita har sina rötter i Helsingfors i en familj där konsten har haft sin självklara plats i flera generationer tillbaka. Hon har bott i tre länder vars natur och kultur berikar hennes konst likväl som de många upplevelserna från resor hon gjort till de flesta kontinenter. Även de otaliga möten med människor under hennes yrkesverksamma år som socionom, sexolog och psykoterapeut har satt prägel på hennes konst. Inspiration till sina ibland halvabstrakta målningar som ofta är influerade av impressionismen hämtar Rita även under sina vandringar längs sjö och hav eller högt uppe på bergen. Yogans filosofi och den andliga världen avspeglar sig också i hennes konst.
Under årens lopp har Rita deltagit i olika målarcirklar och gått flera lärorika kurser bl a för Nobelkonstnären Hasse Karlsson på Gerlesborgs-skolan och för Björn Bernström som är en av de främsta akvarellmålarna i Norden. Hon har gått grundkursen i Vedic Art och dess 17 principer. Efter perioder av skrivande har akvarellmåleriet blivit Ritas främsta konstnärliga uttryckssätt. Våren 2019 har hon deltagit i Konstnärslyftet - en on-line-kurs som bidragit till att hon utvecklats ytterligare och kommit vidare i sitt arbete som konstnär.
Rita är numera bosatt och verksam i Uppsala. Hon har dessutom fina möjligheter för sitt måleri i Makarska i Kroatien där hon vistas en del av året.
Rita är medlem i konstföreningen Allékonst Mariestad samt i NAS Nordiska Akvarellsällskapet.

Vänligen notera att priserna för Ritas konstverk anges i SEK och inkluderar en vit eller svart ram och passepartout. Frakt tillkommer.

***
"MY PAINTINGS are based on and encompasses emotions that I want to share. There is both sadness and longing as well as joy and loving beauty among my motifs, colors and shapes. A storm in the soul or an enchanting silence in nature. So as life is - in big and small moments, in meetings and in collisions. Elaborating with the different expressions is my way of finding peace and strength to take me through existence, to feel the power and the desire to develop, and even to look beyond the visible. Now I want to invite you into my art to share these moments. ”

RITA HELSING has had watercolor painting as her main art language. Nowadays is acrylic her favorite. She interprets her surroundings, dares to listen inwards and expresses her feelings without any censorship.

Rita has her roots in Helsinki in a family where art has had a key role for generations back. She has lived in three different countries whose nature and culture enriches her art, and so does also the many experiences from travels she made to most continents. Her countless meetings with people during her professional years as a social worker, sexologist and psychotherapist have also influenced her art work. The inspiration to her impressionism influenced paintings with semi-abstract elements is also collected by Rita during her hikes along lakes and seas or high up on the mountains. In addition, the philosophy of yoga and the spiritual world is also reflected in her art.

Over the years, Rita has participated in various painting circles and has attended several educational courses e.g. for the Nobel artist Hasse Karlsson at the Gerlesborgs school and for Björn Bernström, who is one of the foremost watercolor painters in the Nordic countries. She is educated within Vedic Art and its 17 principles. After periods of writing, the watercolor painting has become Rita's foremost artistic expression. In the spring of 2019 she has participated in Konstnärslyftet - an on-line course that has contributed to her further development in her work as an artist.

Rita is nowadays living and active in Uppsala. She has also nice opportunities for her painting in Makarska in Croatia where she spends part of the year.

Rita is a member of the art association Allékonst Mariestad and in the NAS Nordic Watercolour Society.

Please, notice that the prices for Ritas artworks are in SEK and includes a black or white frame and passepartout. Shipping is not included.

Utbildning
Oljemålning, sommarkurs, Axvalla Folkhögskola
Akvarellkurs, Gerlesborgsskolan, Hasse Karlsson
Akvarellkurs, Siri Öryd
Akvarellkurs, Björn Bernström
Vedic Art Grundutbildning
Ett flertal kurser, Ania Witwitska
Akvarellkurs, Daniel Luther
Studiecirkel, Medborgarskolan, Oljemålning
Studiecirklar, ABF

Medlem i konstnärsförening
NAS, Nordiska Akvarellsällskapet, Allékonst Mariestad, Uppsala Konstnärsförening

Utställningar
ABF Mariestad 2017
Rosa villan, Mariestad 27-29 sept 2019
Gutenbergshuset, Mariestad samlingsutställning 27 sept - 6 okt 2019
Galleri Upsala
samlingsutställning
11 september- 16 september 2022

Kontakta Rita Helsing

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta godkänner du hur vi använder cookies. Läs vår integritetspolicy